مرور برچسب

استرس پس از سانحه در کودکان

کمک به کودکانی که با غم عزیزان دست و پنجه نرم میکنند

کمک به کودکانی که با غم عزیزان دست و پنجه نرم میکنند چطور به کودکانی که عزیز شان را از دست داده اند کمک کنیم ؟ کودکان در واکنش به مرگ یکی از عزیزانشان متفاوت هستند. برخی از کودکان علائم یا مشکلات نسبتا کمی دارند،…