مرور برچسب

بهترین کلینیک نوروفیدبک و بیوفیدبک در تهران

مدیریت اضطراب بابیوفیدبک ( Biofeedback)-مرکز تخصصی بیوفیدبک

مدیریت اضطراب بابیوفیدبک ( Biofeedback) نگرانی طبیعی است. در برخی موارد، اضطراب می تواند مفید باشد، مانند قبل از رویداد ورزشی بزرگ و یا امتحانات و دیگر مسابقات . با این حال، برخی از ما با نگرانی روزانه به هم می ریزیم. نگرانی بیش از…