مرور برچسب

حقایقی درباره حافظه

7 واقعیت جالب حافظه انسانی که باید بدانید- مرکز تخصصی نوروفیدبک 

7 واقعیت جالب حافظه انسانی که باید بدانید- مرکز تخصصی نوروفیدبک  حافظه ما به ما کمک می کند که چه کسی هستیم. از یادآوری اتفاقات کودکی تا یادآوری مکانهایی که کلیدهایمان را رها کردیم . حافظه در هر جنبه ای از زندگی ما…