مرور برچسب

درمان استرس بدون دارو

بچه مدرسه ای ها برای کاهش استرس تان این کارها را انجام دهید / روانشناس بالینی با تجربه

چگونه استرس دانش اموزان را در مدرسه کاهش دهیم؟( مرکز نوروفیدبک در خیابان شریعتی ) با سختگیری بیشتر سیستم آموزشی در همه مقاطع تحصیلی ، دانش آموزان در همه جا استرس قابل ملاحظه ای در مدرسه را تجربه می کنند.…