مرور برچسب

درمان بی خوابی

محرومیت از خواب این بلاها را سرتان می آورد- درمان غیردارویی اختلالات خواب

استرس و محرومیت از خواب- درمان غیردارویی اختلالات خواب آیا به اندازه کافی میخوابید؟ خیلی از ماها دچار مشکلات خواب میشویم. طبق نظرسنجی خواب حدود 15000 پاسخ دهنده ، حدود نیمی از آنها شش یا کمتر از این میزان ساعت خواب…