مرور برچسب

درمان غیردارویی اضطراب

مدیریت اضطراب بابیوفیدبک ( Biofeedback)-مرکز تخصصی بیوفیدبک

مدیریت اضطراب بابیوفیدبک ( Biofeedback) نگرانی طبیعی است. در برخی موارد، اضطراب می تواند مفید باشد، مانند قبل از رویداد ورزشی بزرگ و یا امتحانات و دیگر مسابقات . با این حال، برخی از ما با نگرانی روزانه به هم می ریزیم. نگرانی بیش از…

اختلالاتی که با بیوفیدبک قابل درمان هستند عبارتند از …

اختلالاتی که با بیوفیدبک قابل درمان هستند عبارتند از ... بیوفیدبک بر حدود ۱۵۰ بیماری تاثیر گذار است که از آن جمله می‌توان از بیماریهای زیر نام برد: آسم  رینود بیماری روده جنبش پذیر گر گرفتگی ادرار بی اختیاری…