مرور برچسب

عملکرد مغز

تنها استفاده از 10 درصد از مغز- مرکز تخصصی نوروفیدبک در تهران

چند درصد از مغزمان را استفاده میکنیم؟- مرکز تخصصی نوروفیدبک در تهران مغز انسان پیچیده  در حال حاضر هم خیلی مرموز است . شاید به همین دلیل باشد که علیرغم وجود شواهد فراوان ، بسیاری از اسطوره ها در مورد نحوه عملکرد مغز…