مرور برچسب

نوروتراپی چیست؟

نوروتراپی چیست؟ مرکز نوروتراپی آلومینا

نوروتراپی چیست؟ نوروتراپی (NT) یک نوع بیوفیدبک است ، فرایندی است که در آن برخی از ویژگیهای فیزیکی میتوانند تحت نظارت و اندازه گیری قرار بگیرند تا شخص بتواند وضعیتهای فیزیولوژیکی و ذهنی خاصی را حفظ کند. بیوفیدبک (…