مرور برچسب

کلینیک تخصصی حافظه

کاهش علائم کم توجهی با این ورزش -مرکز تخصصی نوروفیدبک

کاهش علائم کم توجهی با این ورزش دوچرخه سواری داخل خانه برای سر و قلب شما مفید است، نه اینکه فقط برای این دو قسمت بلکه برای همه اعضای بدن مخصوصا این دو قسمت بسیار مهم می باشد . از متوسط تا شدید این تمرین هوازی…