مرور برچسب

سکس تراپیست خوب

مشکلات رفتاری جنسی در کودکان

مشکلات رفتاری جنسی در کودکان رفتارهای هنجار جنسی معمولا شامل افراد دیگر (اما هنوز هم ممکن است شامل رفتارهای انفرادی باشد ) و تماس جنسی باشند. رفتار نامناسب را می توان به عنوان رفتارهایی که در فرکانس بیشتر یا در یک…