مرور برچسب

مشکلات جنسی

مشکلات رفتاری جنسی در کودکان

مشکلات رفتاری جنسی در کودکان رفتارهای هنجار جنسی معمولا شامل افراد دیگر (اما هنوز هم ممکن است شامل رفتارهای انفرادی باشد ) و تماس جنسی باشند. رفتار نامناسب را می توان به عنوان رفتارهایی که در فرکانس بیشتر یا در یک…